[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

รวม พ.ร.บ.&กฎหมายต่างๆ ที่ต้องใช้สอบ

แชร์ให้เพื่อน

ได้รับคำสั่งให้ประสานกับป้าเย็นฯ ในการรวบรวม พ.ร.บ. และ กฎหมายต่างๆ ที่น้องๆ ควรอ่านควรทราบที่เป็นตัวฉบับเต็มไม่ได้ย่อหรือตัดทอนส่วนใด (ส่วนใหญ่หนังสือที่ขายทั่วๆ ไปก็จะนำส่วนนี้ไปประกอบในหนังสือคู่มือ)

เชื่อ ว่าส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เตรียมสอบท้องถิ่น เพราะจะเป็นเนื้อหาหลักสูตรการสอบของภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และจะค่อนข้างลึกสักหน่อยในส่วนของภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งในแต่ละตำแหน่งแต่ละระดับจะมีหลักสูตรการสอบที่แตกต่างกัน จะต้องอ่านอะไรบ้างก็ลองเช็คได้จากลิงค์นี้นะครับ https://129jump.blogspot.com/2013/09/blog-post.html คลิกที่นี่ หรือถ้ายังไม่ทราบว่าสามารถสมัครตำแหน่งใดได้บ้างก็ลองเช็คได้จากลิงค์ "ตรวจสอบคุณวุฒิ" เบื้องต้นสำหรับเตรียม "สอบท้องถิ่น 2556" ว่าสมัครตำแหน่งใดได้บ้าง https://129jump.blogspot.com/2013/08/2556-10.html

เมื่อ ทราบแล้วก็ลองดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ไปศึกษาดูตอนนี้ก็ต้องรีบแล้วละครับสำหรับท่านที่ยังเตรียมพร้อมไม่เต็มร้อย เปอร์เซ็นต์ เพราะคาดว่าน่าจะเปิดรับสมัครประมาณสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของเดือน ตุลาคม 2556 นี้ เป็นการประมาณการจากแผนการดำเนินการจัดสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่ นำเสนอในที่ประชุมในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยใหม่แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้เลือกไว้แต่เดิมแต่เนื่องจากติดขัดในเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการให้จัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น จึงทำให้ต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการจัดสอบใหม่ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิตดังที่แอ๊คกรุ๊ปเคยแจ้งความคืบหน้าให้น้องๆ ได้ทราบกันเป็นระยะช่วงก่อนหน้านี้

มาถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้อง สงสัยอะไรมากมายอีกแล้วละครับ นาทีนี้ผมว่าภาค ก. ต้องเป๊ะ และภาค ข. ก็อ่านไว้ก่อนเลยรอหลักสูตรการสอบที่ชัดเจนจากประกาศรับสมัครสอบที่น่าจะออก ประมาณต้น-กลางเดือน ต.ค. ออกมาก็แค่ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง

ใน แต่ละตำแหน่งการถ่วงน้ำหนักของ พ.ร.บ. หรือกฎหมายต่างๆ ที่ก็ทราบกันดีว่าในการสอบแต่ละตำแหน่งไม่ได้สอบเพียงพ.ร.บ.ตัวใดตัวหนึ่ง เพียงอย่างเดียว มีหลาย พ.ร.บ. มากน้อยตามตำแหน่ง แต่ข้อสอบก็มีเท่ากัน ดังนั้น บาง พ.ร.บ. อาจจะออกเพียงไม่กี่ข้อ หรือหลายข้อ ซึ่งไม่มีใครที่จะทราบอัตรา ส่วนจำนวนข้อสอบในแต่ละ พ.ร.บ. ที่แน่นอนได้ และความพลิกแพลงของข้อสอบที่ พ.ร.บ. หนึ่งอาจจะไปมีผลกับอีก พ.ร.บ. หนึ่งโดยปริยายหรือปริตาก็เป็นส่วนที่ต้องเตรียมความแม่นยำไว้รองรับข้อสอบ สไตล์นี้ด้วย ก็หวังว่าท่านที่ติดตามเว็บไซต์แอ๊คกรุ๊ปมาตลอดไม่ว่าจะเป็นศิษย์หรือไม่ได้ เป็นศิษย์จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ และสัญญาว่าจะพยายามหาสาระพันสาระที่จะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เตรียมสอบต่อ ไป

ผม เชื่อว่าปัจจุบันจะมีบางท่านที่กังวลเรื่องการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมในการ สอบครั้งนี้มากจนบางครั้งก็วิตกจนเกินไปเกิดอาการหวงข้อมูลหวงวิชา เมื่อได้ข้อมูลดีๆ ไม่กล้า ที่จะแบ่งปันให้ใครเพราะกลัวว่าจะไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่แข่ง ไม่ดีนะครับ การสอบลักษณะแบบนี้พยายามแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จะดีกว่าครับการถก เถียงกันในเชิงวิชาการจะทำให้แตกฉานในข้อมูลต่างๆ และจะเข้าใจได้ดีมากกว่าท่องจำซึ่งจะทำให้ทำข้อสอบในลักษณะที่เป็นการ วิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราได้ข้อมูลมาแล้วคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วหวง ไว้ไม่ให้ใคร บางทีเพื่อนเขามีที่ดีกว่าและแน่นอนเมื่อคุณไม่ให้ใครเขาก็ไม่ให้คุณเช่นกัน จำนวนผู้เข้าสอบที่มีเรือนแสน เปิดใจให้กว้างรวมกลุ่มและช่วยกันดีกว่าครับ

นอก จากจะใช้สอบท้องถิ่นแล้วยังใช้เตรียมสอบในหน่วยงานอื่นๆ ได้เช่นกัน ดูประกาศรับสมัครสอบฯ จะระบุหลักสูตรการสอบแล้วลองหาดูจากรายการด้านล่าง

 

1. พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ัไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
2.  

 

ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คลิกที่นี่
3.  

 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
คลิกที่นี่
4. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
5. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
6. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
8.  

 

พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คลิกที่นี่
9. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
10. พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่
11. พ.ร.บ. อบจ 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คลิกที่นี่
12. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คลิกที่นี่
13. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 คลิกที่นี่
14. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
15. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
16. ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
17. ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น_2535_และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
18. พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่
19. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
20. พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
21. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
22. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
23. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่
24.  

 

หลักสูตรแกนกลางของศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
คลิกที่นี่
25. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
26. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
27. พ.ร.บ. สภาองค์ชุมชน พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่
28. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
29. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
30. พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
31. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
32. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
33. พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 คลิกที่นี่
34. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คลิกที่นี่
35. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
36. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่
37. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
38. พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
39. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
40. สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คลิกที่นี่
41. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
42. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คลิกที่นี่
43. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
44. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
45. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 คลิกที่นี่
46. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
47. พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่
48.  

 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คลิกที่นี่
49. .ร.บ. จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คลิกที่นี่
50. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คลิกที่นี่
51. ระเบียบ_สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
52. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คลิกที่นี่
53. ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
54. พ.ร.บ. การทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
55. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
56. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่
57. พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกที่นี่
Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563