ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Tagged: 2562

เลื่อนวันประกาศผลสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนะนำแนวทางเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลื่อนวันประกาศผลสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย กทม

📐รับสมัคร 14-20 พฤศจิกายน 62
📐ประกาศรายชื่อ. 2 ธันวาคม 62
📐รับสมัครเอก
แนะแนว/ การศึกษาพิเศษ/คณิตศาสตร์/
อนุบาลศึกษา/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ประถมศึกษา/พลศึกษา/ ศิลปศึกษา-วาดเขียน/บรรณารักษ์/คหกรรม/นาฎศิลป์/เกษตรกรรม/ วัดผล/ฟิสิกส์/เคมี/ขีววิทยา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์สติวสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

คอร์สติวสอบ กสก.
“กรมส่งเสริมการเกษตร”
รับทั้งผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. *
กรณียังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ.*
ท่านจะได้มีโอกาส 📌
1. สอบ ภาค ก พืเศษ
สอบ 29 มีนาคาม63. …เมื่อท่าน…
2.สอบผ่านภาค ข.ของ สป.มท.
( สอบ ธค .62)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์สติวสอบ สป. มท.

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับทั้งผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. *
กรณียังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ.*
ท่านจะได้มีโอกาส 📌
1. สอบ ภาค ก พืเศษ
สอบ 29 มีนาคาม63. …เมื่อท่าน…
2.สอบผ่านภาค ข.ของ สป.มท.
( สอบ ธค .62)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เดา!! สอบ กทม.เปิดตำแหน่งอะไร

จพง.เทศกิจ/ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ นักจัดการงานทั่วไป**/นักทรัพยากรบุคคล**/ นักบัญชี*/นักพัฒนาการกีฬา/ นักพัฒนาสังคม**/นักวิทยาศาสตร์/ นักโภชนาการ/นักวิเคราะห์งบประมาณ/นักสังคมสงเคราะห์/นักวิเทศสัมพันธ์/มัณฑนากร/นักวิชาการคลัง*/นักวิขาการจัดหาที่ดิน/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการตรวจสอบภายใน**/นักวิชาการแผนที่/นักวิชาการศูนย์เยาวชน/นักวิชาการสาธารณสุข**/วิศวกรโยธา/

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์สติวสอบ ปลัดอำเภอ

เพศขาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า18 ปี
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์.
บริหารรัฐกืจ
สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แล้ว

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์สติว. ภาค ข. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้สอบผ่าน ภาค ก.ก.พ.แล้ว
***รับรองผลการติว***
สอบไม่ตืดยินดีคืนเงิน
สมัครติวได้ทันที !!!!!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP