ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Tagged: กรมทางหลวง

ติวเข้ม!! สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

-รับสมัครผู้สอบผ่าน ก.พ.แล้ว
23 ธ.ค.62-17 มกราคม 63
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
28 มกราคม 2563

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติวเข้ม!! กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
( พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้)
-จบ ปวส.หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
-รับสมัคร ผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.แล้ว
-รับสมัคร 17 ธ.ค.62-9 ม.ค.63
-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ
31 มกราคม 2563

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบ “ครู กศน-WOW”

ครบวิชาหลักที่
ทุกเอกต้องสอบ
-รับชมติว off line
เอกสาร คู่มือ flash drive
-รับชมติว on line ทางfb ทั้งvdo clip
และ live สรุปช่วง10 วันก่อนสอบ
-วิชาเอกมี คู่มือสรุปให้อ่านทบทวน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติวเข้ม สอบ พก. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: รับผู้สอบผ่าน ก.พ.แล้ว
รับสมัคร 27 พย- 19 ธค 62
ประกาศรายชื่อ 3 ธันวาคม 63

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลื่อนวันประกาศผลสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนะนำแนวทางเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP