แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ก.พ. -29 มี.ค. 2561 รวม 13 อัตรา

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -6 มี.ค. 2561

“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัคร […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.พ. -7 มี.ค. 2561

“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัคร […]

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบ 19 ก.พ. -2 มี.ค. 2561

“กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิด […]

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2561 รวม 55 อัตรา

“โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ […]