แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -31 ม.ค. 2561

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรา […]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -31 ม.ค. 2561

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมั […]

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ม.ค. 2561

“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนั […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพ […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนั […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพ […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพ […]