คอร์สติว/หนังสือทั้งหมด คลิก    สอบถาม LINE @actgroup หรือคลิก

กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564กำหนดการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.2564

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/14023/ หรือ
เรื่อง: กำหนดการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.2564


กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
 1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
 2. รับสมัคร วันพุธที่ ๕ – วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันพฤหัสที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
  • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
  • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
 6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)
 7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)
 8. หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ลง

ตารางสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ เป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๑๐๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ – ดด.๓๐ น.
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ๕๐ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔

 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) ๑๐๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ๗๕ คะแนน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๒๕ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ภาษาเยอรมัน
๒. ภาษาสเปน
๓. ภาษาพม่า
๔. ภาษาเขมร
๕. ภาษาเวียดนาม
๖. การพยาบาล
๗. กายภาพบำบัด
๘. กิจกรรมบำบัด ๙. จิตวิทยาคลินิก ๑๐. แพทย์แผนไทย ๑๑. อรรถบำบัด

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563