[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. 2566

แชร์ให้เพื่อน

เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. 2566

ลิงค์: https://ehenx.com/18015/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. 2566

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil)

สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่กำหนดการเบื้องต้นในการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 ทุกระดับวุฒิการศึกษา (ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท) สำหรับการสอบแบบ Paper&Pencil และเฉพาะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับการสอบแบบ e-Exam (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยในปีนี้ทางสำนักงาน ก.พ. จะเปิดให้ผู้สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6-28 มกราคม 2566 แต่ไม่ใช่การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบ เป็นเพียงการส่งข้อมูลเบื้องต้นและแสดงความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 เท่านั้น ซึ่งจะต้องกลับมากรอก “ข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันการสมัครสอบ” ในแบบฟอร์มการรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 อีกครั้ง ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

โดยสำนักงาน ก.พ. ได้มีกำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 ดังนี้

ผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. สามารถเลือกสมัครภาค ก. ก.พ. แบบ Paper&Pencil หรือ e-Exam อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสมัครสอบทั้งสองแบบได้ในรอบการสมัครสอบปีเดียวกัน

การสอบแบบ Paper & Pencil สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

 • 6-28 ม.ค. 2566 – กรอกข้อมูลล่วงหน้า
 • 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 – รับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
 • 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2566 – ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 • 20 ก.พ. – 28 มิ.ย. 2566 – Upload รูปถ่าย
 • 10 มี.ค. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 – ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 ถึงวันสอบ – พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • 2 ก.ค. 2566 – สอบภาค ก. ก.พ.
 • 13 ก.ย. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 • 22 ก.ย. 2566 – พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

การสอบแบบ e-Exam (สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท)

 • 6-28 ม.ค. 2566 – กรอกข้อมูลล่วงหน้า
 • 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 – รับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
 • 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2566 – ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 • 20 ก.พ. – 29 มี.ค. 2566 – Upload รูปถ่าย สำหรับรอบ 1-7
 • 20 ก.พ. – 26 เม.ย. 2566 – Upload รูปถ่าย สำหรับรอบ 8-14
 • 20 ก.พ. – 24 พ.ค. 2566 – Upload รูปถ่าย สำหรับรอบ 15-21
 • 10 มี.ค. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 – ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 ถึงวันสอบ – พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • 2 ก.ค. 2566 – สอบภาค ก. ก.พ.
 • 13 ก.ย. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 • 22 ก.ย. 2566 – พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ประจำปี 2566 ให้ทราบต่อไป ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/

แหล่งที่มา

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563