[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจําปี 2565

แชร์ให้เพื่อน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/17704/ หรือ
เรื่อง: เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจําปี 2565


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจําปี 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เตรียมเปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจําปี 2565

1. อัตราทั่วไป : ไม่จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร
2. อัตราภูมิภาค : จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเอง หรือบิดา หรือ
มารดา ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

1. ระดับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส. อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
2. ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
3. ระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

***ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจําปี 2565 โดยจะประกาศรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับสมัครในวันที่ 25 ตุลาคม 2565และเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 -14 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/recruitment

ผู้สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเพิ่มเติม และติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/recruitment
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรฯ  โทร 09 4242 2607 หรือ 062775 8240

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563