[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

ก.พ. ประกาศ ผลสอบ ก.พ. ภาค ก.

แชร์ให้เพื่อน

ประกาศ ผลสอบ ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2555

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 ผู้สมัครสอบได้รับรองแล้วว่า ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะไม่ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน ทั้งนี้

1. ผู้ที่สอบผ่านไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครสอบมาให้ สำนักงาน ก.พ. ตรวจ
2. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ เช่น ไม่สำเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิที่สมัครสอบ สำเร็จการศึกษาหลังวันปิดรับสมัครสอบ (31 พฤษภาคม 2555) เป็นต้น หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. จะไม่สามารถนำไปใช้ได้
3. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งหนังสือรับรองไปให้ผู้สอบผ่านภาค ก. ทุกคนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นั้น ให้เขียนคำร้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ทราบทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่) 

ค้นหาผล สอบ ก.พ. ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน คลิกที่>> http://j.mp/OVa99c

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563