[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

อปพร. เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -29 มี.ค. 2562

แชร์ให้เพื่อน

“อปพร. เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -29 มี.ค. 2562

อปพร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562

ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ต้องการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. เพื่อให้มีกำลังที่เพียงพอ มีขีดความสามารถ และศักยภาพ รวมทั้งเป็นกำลังหลักในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดเหตุสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 2 (ระดับจังหวัด) รวมทั้ง สนับสนุนการกิจด้านอื่นๆ ของจังหวัด เช่น งานปีใหม่ และงานกาชาด งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ ฯลฯ ปัจจุบันมีสมาชิก อปพร. ในสังกัด เพียง 27 คน ซึ่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อสภาวะการด้านสาธารณภัย ที่เปลี่ยนแปลงไปและนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอัตรากำลัง อปพร.ของศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการสั่งใช้หรือระดมกำลัง อปพร. กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ จำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 120 คน

ตำแหน่ง: 120อัตรา,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน อปพร. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้แจ้งขอและยื่นใบสมัคร ฯ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045346357

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ส.ค. 2561

สอบวันที่: 28 ส.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 28 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “อปพร.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563