[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.ย. -10 ก.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.ย. -10 ก.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 /๒๕๖๔

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งาน การเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043235902

ต่อ 1201 – 1203

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563