previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ป้ายกำกับ: งานราชการ

มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มี.ค. -15 มี.ค. 2559 |อาจารย์

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มี.ค. -15 มี.ค. 25 […]

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 14 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |ผู้จัดการ หัวหน้า พนักงาน จำนวนมาก

“กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 14 ม […]

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -20 เม.ย. 2559 |ปลัดอำเภอ 100 อัตรา (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. – […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มี.ค. -25 มี.ค. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2559 |นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครส […]

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -12 เม.ย. 2559 |นายช่างไฟฟ้า

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 […]

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -11 เม.ย. 2559 |วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 […]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มี.ค. -7 เม.ย. 2559 |นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมั […]

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มี.ค. -28 มี.ค. 2559 |พนักงานผู้ช่วยประมง

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มี.ค. – […]

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ […]