Currently browsing tag

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ย. -20 ธ.ค. 2559 |33 อัตรา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

“กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ย …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram