[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

สอบตำรวจ ป.ตรี บุคคลภายนอก+ขรก.ตร. รวม 910 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มีบันทึกสังการ อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

มอบหมายให้ บช.ศ. รับผิดชอบดำเนินการ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา และให้รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผูมีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ด้านต่างๆ จำนวน 430 อัตรา

สอบตำรวจ ป.ตรี

สอบตำรวจ ป.ตรี

1. บุคคลภายใน (เฉพาะข้าราชการตำรวจ)
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแนห่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น
กลุ่มผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี
– รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา
– รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จำนวน 200 อัตรา

กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)
– รอง สว. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา
– รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 100 อัตรา

2. บุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไปทั้งชาย/หญิง)
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญยาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 310 อัตรา แยกเป็น
– รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ (การเงิน) จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 10 อัตรา

สังเกตว่าจากบันทึกข้อความ ข้อ 1 ระบุว่ารับบุคคลภายนอก 410 อัตรา แต่เมื่อแยกรายละเอียดปรากฎเพียง 310 อัตรา หายไปไหน 100 อัตรา??
รอ บช.ศ. ออกประกาศรับสมัครก็คงกระจ่าย อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวน และได้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ

ดูประกาศคลิกที่นี่

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563