[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

เตรียมสอบท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน

แชร์ให้เพื่อน

ผมทราบรายละเอียดเพียงบางส่วน กำลังให้ทีมงานตามกันอยู่นะครับ รายละเอียดเท่าที่มีขณะนี้ **ประกาศรับสมัครแล้ว 3 อปท. จาก 5 อปท.ใน จ.แม่ฮ่องสอน

ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน และ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบให้ อปท. ทั้ง 5 แห่ง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามที่นายก อปท. เสนอ และคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการสอบแข่ง ขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผล

 

 

ซึ่งใน อปท.ทั้ง 5 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีตำแหน่งและจำนวนอัตราดังนี้นะครับ

 

 

 

 

 

 

 1. อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จำนวน 6 ตำแหน่ง [รายละเอียดคลิกที่นี่]
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
  • นายชา่งโยธา 2
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
  • นักวิชาการศึกษา 3
 2. อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จำนวน 3 ตำแหน่ง [รายละเอียดคลิกที่นี่]

   

   

   

   

  • เจ้าพนักงานธุรการ 2
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 3. อบต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จำนวน 4 ตำแหน่ง

   

   

   

   

   

  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
  • เจ้าพนักงานธุรการ 2
 4. รอข้อมูลเพิ่มเติม

   

   

   

  • นักวิชาการคลัง 3
  • บุคลากร 3
 5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ [รายละเอียดคลิกที่นี่]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
  • นิติกร 3
  • นักวิชาการเกษตร 3
  • นักวิชาการสุขาภิบาล 3
  • นักวิชาการศึกษา 3
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
  • นายช่างไฟฟ้า 2
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
  • เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1
  • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563