[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

ความเคลื่อนไหว..การสอบท้องถิ่น 2556 (ยืนยันตำแหน่งและอัตราว่างอีกแล้วครับท่าน)

แชร์ให้เพื่อน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 905 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 [อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556] ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วยว่าง และมีความประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอ

แต่..ใน ห้วงที่ผ่านมามีการแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่งที่ ได้มอบให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนทำให้ข้อมูลจำนวนตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขออาจคลาดเคลื่อน จึงให้ทางจังหวัดตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอตามแบบที่กำหนดและรายงานให้กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยจะถือเอาวันที่ในหนังสือของจังหวัดฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นสำคัญ และขอให้จังหวัดควบคุมอัตราตำแหน่งที่ว่างตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยไม่ให้มีการยกเลิกการร้องขอหรือดำเนินการสรรหาด้วยวิธีอื่นใดได้อีก

ใน กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีตำแหน่งว่างให้ดำเนินการสรรหาฯ โดยเร็วมิฉะนั้นจะพิจารณายุบตำแหน่งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน บุคคล และสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง หากไม่ดำเนินการสรรหาภายในปีงบประมาณ 2556 จะพิจารณาเกลี่ยอัตราตามความเหมาะสมต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก..น้าต๋อย ตำแหน่ง นักการภารโรง ถึงจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น๊อยน้อย..แต่ก็ถือเป็นคนในกับเขาเหมือนกันแหละ

ลองอ่านดูนะครับ และอยากให้สังเกตว่า “ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556” เช่นนี้แล้วคงจะวิเคราะห์ได้เอง ว่าน่าจะประกาศรับสมัครสอบช่วงใด เมษายน หรือ พฤษภาคม หรือ กรกฎาคม หรือ … ฯลฯ ส่วนข่าวที่สร้างกระแสคนนอกคนในก็ฟังหูไว้หูนะครับ เพราะกระแสข่าวทั้งหลายล้วนมาจากคนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ นั่นก็แปลว่าข้อมูลที่ออกมายังอยู่บนพื้นฐานแห่งการคาด “เดา” เท่านั้นเอง ก็ไม่ต่างจากเราๆ ท่านๆ หรอกครับ และแนะนำว่าอย่าโทรไปถามหน่วยงานด้วยเรื่องเพียงเท่านี้ ก็น่าเห็นใจคนที่รับโทรศัพท์นะครับ พอมีข่าวลือทีก็รับสายกันแทบไหม้ เครียดมากๆ พอตอบไม่ดีก็โดนท่านๆ ที่โทรไปตำหนิอีก ลำพังงานประจำที่ต้องรับผิดชอบก็เพียงพอแล้วเห็นใจเขาเถอะครับ ผมว่าอย่างไรช้าเร็วก็คงเปิดรับสมัครสอบ อยากให้ถามตัวเองว่า..สมมติถ้าทราบล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้ประกาศรับสมัครสอบ..คุณพร้อมแค่ไหนดีกว่าครับ

ดูประกาศเลือกหน้า » หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563