งานใหม่ล่าสุด!!

กทม.เตรียมรับสมัครสอบข้าราชการ 2565

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กทม.เตรียมรับสมัครสอบข้าราชการ 2565

ลิงค์: https://ehenx.com/15710/ หรือ
เรื่อง:


กทม.เตรียมรับสมัครสอบข้าราชการ 2565

กรุงเทพมหานคร สำรวจอัตราว่างของข้าราชการเพื่อเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามบันทึกข้อความ ที่ กท 0404/ว.286 ลงวัน 25 ตุลาคม 2564 เรื่องการย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลตำแหน่งว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีความถูกต้อง จึงให้หน่วยงานชะลอการสงวนตำแหน่งเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการภายในหน่วยงานและการแจ้งการขอย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชกรไปต่างหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 จนกว่าการดำเนนการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

นายขจิต ชัชวาณิชย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563