ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลื่อนวันประกาศผลสอบ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนังกาน ระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก (การสอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นั้น

 

เนื่องจากการประมวลผลการสอบข้อเขียน ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) จากวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.villagefund.or.th และ https://villagefund.thaijobjob.com หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์)

 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น จะประกาศให้ทราบตามวันและทางเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน,
 • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
 • งานสารบรรณ
 • กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหดาไทยและกระทรวงมหาดไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • วิชาความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สอบถามและสมัคร ไอดีไลน์ @actgroup
โทร.062-670-5447,081-445-1423,089-816-7804

วิธีสมัคร

สนใจโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เพือสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบส่งหลักฐานการโอนมาทาง e-mail
satabunact@gmail.com
หรือ
LINE : @actgroup
กรุงไทยเลขที่ 869-014-2703สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล3
กสิกรไทยเลขที่ 023-842-7924สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
ไทยพาณิชย์เลขที่ 044-283-4861สาขาหัวหมาก
กรุงเทพเลขที่ 192-424-2660สาขา สวนสยาม
ทหารไทยเลขที่217-201-6483สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงศรีอยุธยาเลขที่ 262-1-29817-7สาขาถนนรามคำแหง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 062-670-5447 หรือ ID LINE: @actgroup (แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่รอให้บริการมากกว่า)

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง51/3
หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
- สะดวกในการสอบ-
Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP