[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

สอศ. เปิด สอบครู 200 อัตรา ตั้งแต่27 ส.ค.-2 ก.ย. 55

แชร์ให้เพื่อน

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ในสถานศึกษาอื่นๆ ของ สอศ.ที่ไม่ได้สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 225 แห่งใน 35 สาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา

จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม-2 กันยายน เวลา 08.30-16.30 น. ในหน่วยรับสมัครที่เป็นสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ อาทิ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) เชียงใหม่ วท.แพร่ วท.น่าน วท.เชียงราย วท.พะเยา วท.ลำปาง วท.หนองคาย วท.ยโสธร วท.พิจิตร วท.สกลนคร วท.มหาสารคาม วท.ร้อยเอ็ด วท.บึงกาฬ วท.อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เป็นต้น

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า สำหรับ 35 สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เช่น สาขาวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา/ รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์, คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล, วิทยาศาสตร์เคมี, วิทยาศาสตร์ชีววิทยา, สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์, พืชไร่, ช่างกลเกษตร, ประมง, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, อาหารและโภชนาการ, การโรงแรม, สัตวศาสตร์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, เคมีสิ่งทอ เป็นต้น  สอบครู 55

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการในกรณีใดกรณีหนึ่ง และต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ กรณีที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.แต่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สอศ.แล้ว จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

 "สำหรับวิธีการคัดเลือก จะสอบภาค ก การสอบความรอบรู้ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความถนัด และเจตคติต่อวิชาชีพครู และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู เต็ม 200 คะแนน และภาค ข การส่งแบบรายงานประวัติ และผลงาน เต็ม 100 คะแนน โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม คาดว่า สอศ.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาวิชาภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.boga.go.th" นายชัยพฤกษ์กล่าว สอบครู

  • [download id=”34″]
  • [download id=”35″]
  • [download id=”36″]

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ ชุดคู่มือ สอบครูผู้ช่วย สอศ. ของแอ๊คกรุ๊ป คลิกที่นี่นะครับ

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563