. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 1

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 1
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 1

คำสั่ง    พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ                    ที่กำหนดให้

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
 2. เนื่องจากความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่มีจำนวนลดลง
 3. เรื่องการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
 4. สาเหตุสำคัญในการปล่อยสินเชื่อนั้น
 5. ในขณะเดียวกันธนาคารเองก็มีความระมัดระวัง
 6. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 7. ในหนึ่งวันเราควรรับประทานผักและผลไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินอย่างเพียงพอ
 8. ซึ่งวิตามินนั้นพบได้ในผักและผลไม้เกือบทุกชนิด
 9. วิตามินเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย
 10. เพราะเมื่อร่างกายขาดวิตามินก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติ

 

 1. 3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 2. ผู้ที่มีความประพฤติดี                            2.   เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาอย่างดี
 3. ย่อมส่งผลให้พบเจอแต่สิ่งดีดี                4.   เพราะผู้ประพฤติดีนั้น

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. เมื่อน้ำมันมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสินค้าจึงต้องปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกัน
 3. เพราะสินค้าทุกชนิดต้องใช้น้ำมันในการขนส่งสินค้า
 4. เมื่อราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น
 5. ส่งผลให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

 

 

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
 2. เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม
 3. เมื่อดอกบานจะส่งกลิ่นหอมโชยชื่นใจ
 4. พบในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย นครพนม ฯลฯ
 5. กลีบตอกเป็นสีครีมแต้มสีชมพูหวาน

 

 

คำสั่ง    ให้พิจารณาข้อใดที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์

 

 1. 1. การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 2. ชุมชนควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรเพราะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
 3. ชุมชนหลายแห่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 4. ความด้อยประสบการณ์ของผู้นำชุมชนทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างล่าช้า
 5. 1. เธอปักผ้าผิดจึงต้องเราะออกแล้วปักใหม่
 6. คุณปู่ขลิบผมไฟหลานคนแรกเมื่ออยู่ครบเดือน
 7. เธอมีน้ำตากลบตาเมื่อฟังข่าวเด็กถูกทิ้งขยะ
 8. แม่บอกลูกว่าอย่าปล่อยผมยาวรุ่ยร่ายเวลาไปโรงเรียน

 

 

 1. 1. ชาตรีเป็นผู้หนึ่งที่จัดเจนในวิชาภาษาไทย
 2. ครูควรสอดแทรกความรู้รอบตัวให้กับนักเรียน
 3. ชาติชายจ้างช่างมาแต่งเติมบ้านหลังใหม่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต
 4. กระทรวงสาธารณสุขสั่งเก็บนมผงที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 

 1. 1. พระยาเศวตพาหะ ช้างสำคัญสิ้นแล้ว
 2. หมายกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
 3. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี้เสด็จสวรรคต
 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี

 

 1. 1. การจัดสัมมนาครั้งนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
 2. การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 3. ในอนาคตโทรศัพท์จะพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้ที่ทันสมัยขึ้น
 4. การบรรลุความตกลงระหว่างสองชาติในภูมิภาคนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้

 

 

 

 

คำสั่ง    ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม

 

 1. มนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าแมลงก่อผลให้เกิดการตายของสัตว์กินแมลง ทำให้แมลงที่ได้สารเคมีน้อยไม่ ถึงกับตายมีโอกาสขยายพันธุ์ที่ต้านสารเคมีได้ต่อไปและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิด ผลกระทบไป  ยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอื่นๆข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง
 2. ปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อสิ่งมีชีวิต              2.   สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอาจถูกทำลายได้
 3. ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกทำลายได้ 4.   มนุษย์เป็นผู้ทำลายภาวะสมดุลของระบบนิเวศ

 

 1. ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะคนไทยเป็นคนที่มีความ เกรงอกเกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผู้ที่เข้ามามีอำนาจทางการเมือง และขาดความสามารถใน การ      ทำงานเป็นกลุ่มข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง
 2. ประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์แบบเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย
 3. ลักษณะของสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 4. โครงสร้างทางสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตย
 5. อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย

 

 1. การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้การทำงานของต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ   ร่างกายเมื่อแข็งแรงจะมีความต้านทานไม่เจ็บป่วยง่าย ข้อใดดีความได้ถูกต้อง
 2. ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันการเป็นโรค
 3. การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำให้มีภูมิต้านทานโรค
 4. สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะทำให้ภูมิต้านทานลดลง
 5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี

 

 1. การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสารเคมีเชื้อโรคปนเปื้อน จะทำให้เกิด โรคต่าง ๆ ได้ ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง
 2. รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้
 3. อาหารที่มีสารเคมีเป็นอาหารที่ไม่สะอาด
 4. อาหารที่มีเชื้อโรค มีสารเคมี เป็นอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
 5. โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด

 

 1. สภาพการแข่งขันธุรกิจการค้าปลีกไทยในปัจจุบันพบว่า กระแสการจับจ่ายซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคเริ่ม เปลี่ยนไปจากที่เคยซื้อสินค้าในดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าอุปโภค บริโภคในซุปเปอร์     สโตร์มากขึ้น เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลายชนิดและราคาถูกกว่า ข้อใดดีความได้ถูกต้อง
 2. ผู้ประกอบการค้าปลีกกลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต้องประสบภาวะขาดทุน
 3. สินค้าอุปโภคกลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภาพและราคาสูงกว่ากลุ่มซุปเปอร์สโตร์
 4. ธุรกิจการค้าปีกกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ประสบผลสําเร็จมากกว่ากลุ่มตีพาร์ตเมนต์สโตร์ เพราะสะดวก                     และประหยัด
 5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์มากกว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์
 6. อัตราการตายจากโรคความดันโลหิตสูงจะสูงขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 4 ของกลุ่ม ประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรู้ตัวว่าเป็นเพียง 10 คน และจะเป็น กับคน ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
 7. โรคความดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุ่มคนที่มีอยู่ 40 ปีขึ้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
 8. คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้จำนวนมาก จึงเป็น สาเหตุ                        ของการตายอันดับที่ 4
 9. โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรายอันดับที่ 4 สำหรับคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 10. ประชาชนเพียงร้อยละ 10 ที่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงยากที่จะป้องกันอันตรายจากโรคนี้

 

 1. เด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ รวมทั้งหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 – 1,300มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวัยหมดระดูต้องการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม ข้อใดตีความได้    ถูกต้อง
 2. ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้ชาย
 3. ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงในวัยหมดระดู
 4. แคลเซียมมีความสำคัญมากต่อผู้หญิงทุกวัย
 5. ผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องการแคลเซียมน้อยกว่าผู้ใหญ่

 

 

คำสั่ง    อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามท้ายบทความนั้น (ข้อ 58 – 60)

 

ทางเดินหายใจของมนุษย์มีระบบป้องกันตนเองจากมลพิษอยู่หลายประการ เช่น ขนในจมูก กรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เมือกที่พบในระบบทางเดินหายใจดักจับฝุ่นขนาดเล็กและมลพิษบางชนิด กลไกการไอและจามเป็นการขับอากาศที่มีสารพิษปนเปื้อนและเมือกออกจากร่างกายเมื่อรู้สึกถูกรบกวน

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น เส้นใยของแอสเบสตอส (asbestos) เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากเพราะ สามารถผ่านระบบป้องกันทางเดินหายใจได้ เมื่อมนุษย์สูดก๊าซโอโซนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าระดับ ปลอดภัย (0.12 ส่วนในล้านส่วน) จะมีอาการไอและหายใจไม่ทัน ระคายคอและจมูก หากสูดดมมากไป จะทำให้อาการป่วยที่มีอยู่แล้วหนักขึ้น เช่น asthma bronchitis emphysema และโรคหัวใจ เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกประเมินว่า ชายเมืองมากกว่าหนึ่งพันล้านคนได้รับมลพิษทางอากาศใน ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินความเสียหายจากมลพิษใน อากาศมากถึง 6 ล้านบาทต่อปี และจำนวนประชากรที่ตายก่อนกำหนดด้วยโรคทางเดินหายใจหรือ โรคหัวใจที่มีสาเหตุหลักมาจากมลพิษมาถึง 50,000 ถึง 120,000 คนต่อปี

 

 1. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
 2. การป้องกันมลพิษ                                2.   อันตรายจากมลพิษ
 3. โรคทางเดินหายใจ                               4.   โทษของก๊าซโอโซน

 

 1. ข้อความข้างต้นกล่าวในลักษณะใด
 2. ให้ข้อคิด                                             2.   ให้ความรู้
 3. ให้คำชี้แจง                                          4.   ให้คำแนะนำ

 

 1. จากข้อความข้างต้น คำคู่ใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
 2. ระบบทางเดินหายใจ – มลพิษ                2.   ระบบป้องกันตนเอง – ขนจมูก “
 3. ฝุ่นละออง – สารพิษปนเปื้อน                 4.   แอสเบสตอส – ระคายคอและจมูก

 


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 1

เรื่องล่าสุด