[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 พ.ย. 2561

แชร์ให้เพื่อน

“กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 พ.ย. 2561

กสท เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาโท บัญชี/การเงิน
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี วิศวกร (ภย.) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านโครงสร้างเสาวิทยุโทรคมนาคม เช่น งานควบคุม หรืองานออกแบบฐานรากโครงสร้างเสาอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศซกรรมสื่อสารไร้สาย
จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และหากมีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 จได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ปริญญาตรี-โทปฏิบัติงานในส่วนกลาง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563