[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

เจาะข้อสอบภาค ข. กทม.

แชร์ให้เพื่อน

เน้นจุด เน้นเข้าใจ จดจำง่ายๆ

กทม เปิดรัยสมัคร 17-28 มิ.ย.67
ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ภาค ก . ก.พ. หรือ ภาค ก. กทม. แล้ว
ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานทีสอบ
23 สิงหาคม 67

ภาค ข. กทม เข้มสุดๆ กับ อ. วันนรัตน์ และคณะ

(1)บันทึกการติว 15 วันรวด 12-26 มิถุนายน 67
บรรยายผ่าน”คู่มือ แอ๊คกรุ๊ป กทม.” ในห้องอัด
แยกต่างหาก จากติวสด
(2) บันทึกการติว ลง USB flashdrive เพื่อเปิดรบชม โดย ประหยัด ค่า internet
(3) รับเอกสาร ( Act sheets ) ชุดเร่งรัด พร้อม USB เข้าฟังการติวสด เน้น ดักเก็ง ตั้ง แต่ 1 กค – 15 ส.ค 1 เดือน ครึ่ง เน้น ส่วนกทม
(4) รอวันสรุปโค้งสุดท้าย หลังทราบวันสอบจริง

—- ไดัติว ถึง 3 รอบ + คู่มือ + ชีท+ USB flashdrive
—- อัครา ค่าติว 3900 บาท
ศิษย์เก่า 3500 บาท
ศิษย์ เก่าแนะนำมา 3700 บาท
แสดงบัตร หลักฐาน ศิษย์เก่า

ตำแหน่งที่เปิดติว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
บรรยายทุกวันจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตืการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักบัญชีปฏิบัติการ
นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สำหรับผู้สนใจ เฉพาะ คู่มือมีจำหน่ายทุกตำแหน่ง ครบชุด พร้อมสอบ ชุดละ 790 บาท
ศิษย์เก่า 690 บาท/ ศิษย์เก่าแนะนำมา 750 บาท

สอบถาม สมัครทางไอดีไลน์ @actgroup

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563