[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -27 พ.ย. 2561 รวม 300 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -27 พ.ย. 2561 รวม 300 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท 0302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จำนวน 300 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน 15,050-15,800 บาท

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,050 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
กลุ่มวิชา
 1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  จำนวน 40 อัตรา
 2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา
 3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาไทย จำนวน 30 อัตรา
 4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา  จำนวน 20 อัตรา
 5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีไทย จำนวน 5 อัตรา
 6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วัดผล จำนวน 5 อัตรา
 7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คหกรรม จำนวน 10 อัตรา
 8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ศิลปศึกษา-วาดเขียน จำนวน 10 อัตรา
 9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
 10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา แนะแนว จำนวน 30 อัตรา
 11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา การศึกษาพิเศษ จำนวน 30 อัตรา
 12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
 13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม300อัตรา,ครูผู้ช่วยครั้งที่1/2561
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563