ศตช.(กห1) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 1,700 อัตรา (16-31 ต.ค.55)

งานราชการ เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน

ศตช. เปิดรับสมัครสอบคลิกที่ http://j.mp/QBdDR9

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2555

 

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2555 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. 

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram