งานใหม่ล่าสุด!!

Tagged: หนังสือ เตรียม สอบ สปก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,เจ้าพนักพัสดุปฏิบัติงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563