Currently browsing tag

สอบครู

อัตราว่างและสาขาวิชาเอกแต่ละศูนย์สอบตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สอบท้องถิ่น 2556

ศิษย์แอ๊คที่จบสายครูมาก็มีไม่น้อย และสายครูแตกแขนง …

สอบท้องถิ่น

สถ. เร่งรัดให้ท้องถิ่นสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง “ครู” ในอัตราที่ว่าง

หากท่านใดติดตามการเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 ตั้ …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram