Tagged: ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นักจัดการงานทั่วไป,นักสังคมสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,นักจิตวิทยา,นิติกร,พนักงานคอมพิวเตอร์,ผู้ดูแลผู้ได้รับการสงเคราะห์,พี่เลี้ยง,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,เจ้าพนักพัสดุปฏิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา,นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ(ด้านพ่อบ้าน),นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ(ด้านสามัญ),เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน),เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน),พนักงานพินิจ(ชาย),พนักงานพินิจ (หญิง)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พิชิตการสอบ กรมศุลกากร 2564

เปิดติว เข้มสุดฝีมือ พนักงานเลือกตั้งปฎิบัติการ พนักงานสืบสวนไต่สวนปฎิบัติการ นิติกรปฎิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2564

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2564

นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฎิบัติการ นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563