งานใหม่ล่าสุด!!

Tagged: ข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา,นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ(ด้านพ่อบ้าน),นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ(ด้านสามัญ),เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน),เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน),พนักงานพินิจ(ชาย),พนักงานพินิจ (หญิง)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563