Tagged: กระทรวงศึกษาธิการ-ดีเดย์

กระทรวงศึกษาธิการ-ดีเดย์ 18 พ.ค.นี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย และด้วยพระอัจริยภาพ และสายพระเนตรอันยาวไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) ให้สืบสานโครงการ การศึกษาทางการผ่านดาวเทียมของมูลนิธิฯ

...

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563