[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

สรุปแนวการสอบภาค ก. หน่วยงานต่างๆ ยุค AEC

แชร์ให้เพื่อน

7 ฐานข้อสอบที่จะทำให้เข้าใจ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. ทั้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ หรือ การสอบบรรจุพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่มีในประเทศไทย

มีน้องๆ ที่จบใหม่หรือบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มสนใจทีจะสอบแข่งขันเข้ารับราชการ แต่กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการจะสมัครสอบงานราชการมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่แตกต่างกัน มีการสอบภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. แต่ละส่วนคืออะไรก็คงพอหาคำตอบได้จากประกาศรับสมัครสอบ แต่สำหรับ ภาค ก. ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจพอสมควรเพราะมีการแยกออกเป็นหลายกรณี วันก่อนได้ให้ อ.วันนรัตน์ ช่วยสรุปภาค ก. ในลักษณะต่างๆ ให้ฟัง ลองอ่านดู

ติวสอบ ภาค ก.,ครู,ตำรวจ,ทหาร,รัฐวิสาหกิจ,ไฟฟ้า,ประปา,กฟภ,กฟน,กฟผ,กปน,กปภ,กทม.,

ติวสอบ ภาค ก.,ครู,ตำรวจ,ทหาร,รัฐวิสาหกิจ,ไฟฟ้า,ประปา,กฟภ,กฟน,กฟผ,กปน,กปภ,กทม.,

สรุปการสอบงานราชการรุ่น คสช. ผนึก AEC การเตรียมตัวสอบภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป อ.วันนรัตน์ได้แบ่งฐานข้อสอบออกดังนี้

ฐานข้อสอบที่ 1 ภาค ก. ก.พ. (สนามใหญ่)

รับสมัครประมาณช่วงต้นปี (หลังวาเลนไทน์) สอบประมาณกลางปี สอบซ่อมประมาณปลายปี โดยการสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ข้อสอบแบ่งเป็นดังนี้

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป + ภาษาไทย 60 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง การสอบผ่านต้องทำถูกต้อง 36 ข้อ (60%) ประกอบด้วย
– อนุกรม 5 ข้อ
– คณิตทั่วไป 5 ข้อ
– เงื่อนไขสัญลักษณ์ 5 ข้อ
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 5 ข้อ
– เงื่อนไขภาษา 5 ข้อ
– วิเคราะห์ปริมาณสดมภ์ 5 ข้อ
– อุปมาอุปไมย 5 ข้อ
– ตรรกศาสตร์ 5 ข้อ

กรณีสอบระดับ 1 ปวช. และ ระดับ 2 ปวส. จะไม่มีวิเคราะห์ปริมาณสดมภ์ แต่จะเป็นอุปมาอุปไมย 10 ข้อ

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย 20 ข้อ
– Error 5 ข้อ
– เรียงลำดับข้อความ 5 ข้อ
– สรุปความตีความ 5 ข้อ
– อ่านบทความยาว 5 ข้อ

คำเตือน ส่วนนี้ต้องเอาให้ผ่านได้ในครั้งเดียว เพราะจะได้สิทธิ์ซ่อมภาษาอังกฤษ ถ้าตกส่วนนี้ เกมส์โอเวอร์

ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ หลายเว็บหลายกระทู้ ติวแบบกวาดไปทั่ว วันนี้หลังจากชี้แจง คงจะมีคนตั้งตัวเป็นกูรูขึ้นอีกแยะ เพราะจะเห็นทิศทางภาษาอังกฤษ ก.พ. แต่ก็บอกเลยเพราะขี้เกียจรำคาญ ข้อสอบมี 25 ข้อ ตัดผ่าน 50% คือ 13 ข้อ โดย ก.พ.จะเก็บข้อสอบส่วนแรกไปก่อน โดยมีเวลาเลท 5 นาที เพื่อทดแทนช่วงเวลาแจกข้อสอบ หรือพูดง่ายๆ มีเวลาทำข้อสอบ 55 นาที จากข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วย

– Conversation บทสนทนา 5 ข้อ
– Grammar 5 ข้อ เน้นเรื่อง … เรื่องยาวจะอธิบายโดยละเอียดในการติว อธิบายแบบนี้มองไม่เห็นภาพ
– Vocabury ภาคศัพท์ ใครที่ติว synonym ไม่ได้ออกสอบนะครับ มันออกอีกแบบหนึ่ง เรื่องยาวจะอธิบายโดยละเอียดในการติว อธิบายแบบนี้มองไม่เห็นภาพ
– Reading มี 2 เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องที่ 1 ดักคำถามได้ 100% (ฟังการติว) เนื้อเรื่องที่ 2 ขึ้นกับเทวดาฟ้าดิน


ฐานข้อสอบที่ 2 ภาค ก. ก.พ. (สนามเล็ก)

ก็คือกรณีองค์กรอิสระหรือหน่วยงานราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ใดเลย แต่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เช่น ปปง. ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และราชบัณฑิตยสถาน ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ทางหน่วยงานดังกล่าวมีอำนาจในการตัดสินใจ ว่าจะออกข้อสอบภาค ก. เอง หรือจะไปเชิญ ก.พ. เป็นผู้ออกข้อสอบ หรือ จะไม่สอบภาค ก. และใช้ผลสอบภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. เลย ก็ได้ เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม ตอนสอบระดับปฏิบัติงาน และรัฐสภา ไม่รับผลภาค ก. ก.พ. แต่ให้ ก.พ. ออกข้อสอบภาค ก. ให้ แต่สำนักงานศาลยุติธรรมที่รับสมัครสอบระดับปฏิบัติการ รับเฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. สรุปก็คือขึ้นกับการตัดสินใจของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบว่าจะพิจารณาเลือกหนทางใด


ฐานข้อสอบ 3 เป็นภาค ก. แนวรัฐวิสาหกิจ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

กลุ่มแรก คือกลุ่มหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา ทั้งส่วนภูมิภาค นครหลวง และฝ่ายผลิต ภาค ก. ส่วนนี้จะมี 3 ส่วน

1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test นิยมเรียกในหมู่ผู้สอบว่า Speed Test เพราะเวลาที่ให้ในการทำข้อสอบน้อยเหลือเกิน มีลักษณะคล้ายข้อสอบ ก.พ. แตกต่างตรง อนุกรม กับมิติสัมพันธ์

2. ความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ จะยากกว่าภาค ก. ก.พ. แนวโน้มเหมือนกับ TOEIC หรือ IELTS

3. วิชาคอมพิวเตอร์ ในอนาคตปี 58 จะรับเฉพาะผล IELTS TOEIC TOEFL เท่านั้น

กลุ่มที่สอง รัฐวิสาหกิจในกำกับของกระทรวง เช่น สกย.,องค์กรโคนม อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธกส. ธอส. ธนาออมสิน ธนาคารกรุงไทย อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อสอบภาค ก. จะประกอบด้วย 3 วิชา คือ

1. วิชาความสามารถทั่วไป จะเป็น Aptitude Test แต่ไม่ใช่ Speed Test เพราะให้เวลามากกว่า

2. วิชาความละเอียดแม่นยำ เป็นวิชาเฉพาะของกลุ่มนี้

3. แล้วแต่นโยบายอาจจะเป็นการรับผลภาษาอังกฤษในอนาคต หรือไม่ก็สอบคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าให้คาดการณ์คงเอาทั้ง 2 อย่าง


ฐานข้อสอบที่ 4 ภาค ก. แนวครูผู้ช่วย

1. วิชาความสามารถทั่วไป+ภาษไทย ลักษณะข้อสอบเหมือน ก.พ. แต่ลดความยากลงมา ที่สำคัญ คะแนนมีผลในการจัดลำดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุแต่งตั้งด้วย

2. กฎหมายการศึกษา และกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในสังกัด ซึ่งแตกต่างกันไปตามหน่วยงานที่จัดสอบ เช่น สพฐ. อบจ. อบต. เทศบาล กทม.

3. วิชาความประพฤติ (วิชาชีพครูเดิม) กรณีสอบครูท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล) จะไม่มีวิชานี้ในส่วนของ ภาค ก. ครู


ฐานข้อสอบที่ 5 ภาค ก. ข้าราชการตำรวจ

กลุ่มวุฒิ ม.6,ปวช.

ส่วนที่ 1 จะสอบวิชาความสามารถด้านเหตุผลและจำนวน แบ่งข้อสอบเป็น 2 ส่วนย่อย

1. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ตรรกศาสตร์ อุปมาอุปไมย วิเคราะห์แผนภูมิ กราฟ วงกลม กราฟแท่ง ความสัมพันธ์ของคำ เงื่อนไขภาษาอย่างง่าย

2. ความสามารถด้านจำนวน จะเป็นแนวคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เซต ตรรกวิทยา สถิติ การกระจายข้อมูล การคาดการณ์ การหาตำแหน่งข้อมูล ความน่าจะเป็น วิธีนับและเรียงสับเปลี่ยน เลขาคณิตเบื้องต้น หรม. ครน.

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย ความสามารถระดับคำ กลุ่มคำ ประโยค อ่านข้อความอย่างง่ายได้

ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย สนทนาในชีวิตประจำวัน แกรมมา ทั้งหมด 3 Vocabury ภาคศัพท์ Reading 2 แบบ อ่านเอาความกับอ่านตีความ

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวุฒิ ป.ตรี เหมือนกับกลุ่มวุฒิ ม.6, ปวช. แตกต่างกันเพียงวิชาที่ 1 ใช้ชื่อว่าวิชาความสามารถทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1. ความสามารถด้านการคำนวณ มีเงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา สดมภ์ ข้อมูลเพียงพอ

ส่วนที่ 2 ความสามารถด้านเหตุผลเหมือนกับกลุ่มวุฒิ ม.6,ปวช.

ส่วนที่ 3 เหมือนกับกลุ่มวุฒิ ม.6,ปวช. แต่ไม่เน้นการใช้สูตร วิชาที่ 2 ภาษาไทย ความสามารถระดับคำ กลุ่มคำ ประโยค อ่านข้อความอย่างง่ายได้ ส่วนที่แตกต่างกับ วุฒิ ม.6,ปวช. คือ มีวิจารณญาณในการอ่าน หมายถึง สามารถอ่านบทความวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน เป็นต้น


ฐานข้อสอบที่ 6 ภาค ก. กทม.

สอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ทุกระดับ

1. วิชาความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย อนุกรม คณิตศาสตร์ทั่วไป วิเคราะห์ปริมาณสดมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ อุปมาอุปไมย เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา โดยกรณีระดับปฏิบัติการ จะไม่มีข้อมูลเพียงพอ แต่ระดับปฏิบัติงาน จะมีข้อมูลเพียงพอโปรดสังเกต หัวข้อเหมือน ก.พ. แต่วิธีการตั้งคำถามไม่เหมือน มีสไตล์เป็นของตัวเอง กับข้อสอบมี 5 ตัวเลือก ยกเว้นเรื่อง สดมภ์เป็น 4 ตัวเลือก รวมจำนวน 30 ข้อ

2. วิชาภาษาไทย เหมือนภาษาไทยของ ก.พ. ก่อนปี 57 ออกข้อสอบ 30 ข้อ

3.หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน หลักกระบวนการยุติธรรม พ.ร.บ.กทม. 2 ฉบับ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ รวม 40 ข้อ


ฐานข้อสอบที่ 7 ภาค ก. 4 เหล่าทัพ

กลุ่มแรก ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร

1. ความรู้ทั่วไป จะออกวิชาสังคมศึกษา เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ข่าวสำนักพระราชวัง

2. วิชาภาษาอังกฤษ เหมือน ภาค ก. ตำรวจ ระดับวุฒิ ม.6, ปวช.

3. วิชาคอมพิวเตอร์ ก็เหมือนกับภาค ก. ข้าราชการตำรวจ ระดับวุฒิ ม.6,ปวช.

กลุ่มที่สอง ระดับสัญญาบัตร

1. วิชาความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 1.ความสามารถด้านเหตุผลและจำนวน

2. วิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล (database) วิชาคณิต ภาษาอังกฤษ วิชาภาษไทย เหมือนภาค ก. ขรก.ตำรวจ วุฒิ ป.ตรี แต่วิชาคอมพิวเตอร์จะยากกว่ามาก

และสำหรับท่านที่มองหาวิธีการเตรียมสอบภาค ก. ก.พ. ไม่ว่าจะเป็นการสอบซ่อม หรือการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบในปีถัดไป ฝากพิจารณาคอร์สติวภาค ก. ก.พ. ยุค AEC ของแอ๊คกรุ๊ปด้วยนะครับคลิกที่นี่ รายละเอียดคอร์สติว ภาค ก. ก.พ. ยุค AEC (สอบปกติ&ซ่อมภาษาอังกฤษ)

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563