[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 ส.ค. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที เว็บไซต์ งานบริหารงานบุคคล http://president.kru.ac.th/hr/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และหลักฐานการโอน เงินค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี71190 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยืดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ไม่เกิน วันสุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารครบถ้วน พร้อมทั้ง โอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และหลังจาก ผู้สมัครนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ล่งไปที่ E-mail: siraporn@kru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563