[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลตำรวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานหอผู้ป่วย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเปล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานรักษาศพ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานหอผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานเปล,พนักงานรักษาศพ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลตำรวจ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.policehospitaLorg พร้อมกรอก ข้อมูลลงในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเอง ณ ชั้น ๑ อาคารศรียานนท์

โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 25 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563