[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนล่งจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๒)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๒ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๒ ที่อยู่ ๒๒๒ หมู่ ๑๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 26 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563