[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2565 รวม 45 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2565 รวม 45 อัตรา,

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จืงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการวัดและประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


อาจารย์ผู้สอน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,อาจารย์ผู้สอน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-22,750
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563