[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ก.ค. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ก.ค. 2565

กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร ประสงคํจะรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราขการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๑๖.๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเสือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร BC ชั้น ๒ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๗ แขวงราชาเทวะ เขตบางพลีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศุลกากร

แผนที่ file 1 | file 2

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563