[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด

ด้วยจังหวัดตราด โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ส.ป.ก.ตราด)
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๒๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (ส.ป.ก.ตราด)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘กรกฎาคม ๒๕๖๕ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 

ส.ป.ก.ตราด ส.ป.ก.ตราด เลขที่ ๑๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563