[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีฅวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยตำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑® กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การตำหนด ลักษณะงานและคุณสิมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการวัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการตำหนคคุณสมบัติสำหรับผูที่จะ ไต้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๕๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง มอบตำนาจใท้ปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี๋

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอนามัย

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563