[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับ สมัครพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และ ข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กกพ. จึงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบัญชี/การเงิน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-30,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่ประสงค์จะสมัครเช้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์

๔.๒ สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน ๒๕ MB ) โดยผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.erc.or.th

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563