งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 98 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 98 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลชลบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11550- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11550- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11550- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8640- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 64 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำตึก

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานเปล

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานช่วยการพยาบาล,พนักงานประจำตึก,พนักงานเปล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,640-11,550
อัตราว่าง: 98
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (โรงพยาบาลชลบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2

โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563