งานใหม่ล่าสุด!!

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ม.ค. -4 ก.พ. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ม.ค. -4 ก.พ. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ด้วย จังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งกรมโยธาชิการและผังเมือง ที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำ๓อ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) ชั้น ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563