งานใหม่ล่าสุด!!

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ธ.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ธ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานฺกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์,นักประชาสัมพันธ์,นายช่างเทคนิค,พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,300-15,960
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไชต์ช่องโรงพยาบาลโดยกรอกรายละเอียดให้ครบล้วนแล้วดำเนินการุรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัคร
๒. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ ๓1๒)
๓. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามข้อ ๓.๓)
ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม 

โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา 11000 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 – 17 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยหน่วยุงานจะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ไม่เกิน วันที่ปิดรับสมัคร ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๔หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563