งานใหม่ล่าสุด!!

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564 รวม 12 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564 รวม 12 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การวับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน กคน. จังหวัดเชียงใหม่) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งดั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาลัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเถือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจัางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาศัยจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ปฎบัตราชการแทน ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก้ใขเปถืยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฎบัตราชการแทบ จึงประกาศวับ สมัครบุคคล เพื่อเถือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังส่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นในสมัครและหลักฐานด่าง ๆ ด้วยดนเอง

สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 พ.ย. 2564

สอบวันที่: 14 พ.ย. 2564

ประกาศผลสอบ: 14 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563