งานใหม่ล่าสุด!!

สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ด้วย จังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๙๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและ หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๖๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงิน และบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นนทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับโดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และ จ่าหน้าชองถึง “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ขั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี11000 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 ต.ค. 2564

สอบวันที่: 29 ต.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 29 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นนทบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563