งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -26 ต.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -26 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติ คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมือ วันที่ ๘ กุมภาพ,น่ธ์ ๖๕๔๙ อนุมัดการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน ไดยอีงระเบียบการบริหารงานขลงพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ค. ๖๕๕๔ และที่แก้ไขเพี่มเติม จีงประกาคริบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมัรายละเอียดลังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยดนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงราย ที่อยู่ ๔๐๕ หมู่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563