งานใหม่ล่าสุด!!

กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

ลิงค์: https://ehenx.com/15426/ หรือ
เรื่อง:


กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. ใหม่ ม.ค-ก.พ.2565

ตามหนังสือ ที่ อว 8423/น 0391 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำ 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตอบรับความร่วมมือทางวิชาการรับเป็นศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 50,001 ที่นั่งสอบ กำหนดการจัดสอบเดิมในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ความละเอียดแจ้งแลบ้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง การรวมกลุ่มของบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ก.พ. จึงแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากกำหนดการสอบเดิมออกไปก่อน และเพื่อให้การเตรียมการดำเนินงานสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอประสานงานแจ้งกำหนดการจัดสอบใหม่ให้ทราบตามรายละเอียดดังนี้

สอบครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

สอบครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบสำรวจสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ใช้เป็นสนามสอบ หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้เป็นสนามสอบในวันดังกล่าวได้ ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อจัดหาสนามสอบใหม่ทดแทนต่อไป และขอให้แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ่ตามแบบสำรวจความพร้อมฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563