[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเข็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเฟือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างศิลป๋ เทือสนับสนุนการปฏิบัติงานของอุทยานแหงชาติ ภูจองนายอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชรานี) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการป่าไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องณ ที่ทำการ

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 20 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563