[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำราชการส่วนกลางตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสบุนการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเดิมฯ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมการปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการปกครอง  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และ กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือของตนเอง หลังจากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและอยู่ใน รูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ได้ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hrplandopa@gmail.com

กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 16 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563