[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑ ข้อ ๔ และหมวด ๔ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่๒๑กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400-13285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (เทศบาลนครระยอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 16 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563