[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-3 ก.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-3 ก.ย. 2564

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ 33 /2564

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ง(ตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อดัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร จำนวน 2 บัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

.นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านพัสดุ),นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านการเงิน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้)ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 ไปที่ สานักผู้อานวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสาคัญ หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ kuson@itd.or.th

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022161894

ต่อ 131

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563