[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ก.ย. 2564 รวม 46 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ก.ย. 2564 รวม 46 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๔๖ อัตรา สังกัดเทศบาลนคร อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ โดยจะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิมข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งประกาศพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิทยุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงาน

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


คนงานประจำรถขยะ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,นักการ,คนงาน,คนงานประจำรถขยะ,พนักงานขับรถยนต์,ภารโรง,ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,000-
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045246060

ต่อ 164

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563