[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) โดยปฏึบ้ตงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ (5)๑ กับยายน พ.ศ.to๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ?การ และเงื่อนไชการสรรหา และเลึอกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหาร หนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะของ กลุ่มงานและการชัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลึอกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัคราขการแทนเลชาริการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหา พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านธุรการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563